งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น, Powered by Joomla!
VDO การส่งเครื่องมือผ่าตัด Sinus PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย พงศ์ปณต ยะมงคล [งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น]   
วันอังคารที่ 27 กันยายน 2011 เวลา 16:13 น.

 

การผ่าตัด sinus ด้วยวิธี FESS (Functional Endoscopic Sinus Surgery) เป็นการผ่าตัดเพื่อเปิดทางระบายของ sinus

 

                                                  

                                                                                  

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 มิถุนายน 2013 เวลา 08:27 น.