งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น, Powered by Joomla!
VDO Eye pre-op.visit PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย พงศ์ปณต ยะมงคล [งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น]   
วันอาทิตย์ที่ 02 ตุลาคม 2011 เวลา 11:13 น.

Eye pre-op.visit การให้ข้อมูลผู้ป่วยตาก่อนการผ่าตัด เพื่อให้ผู้ป่วยทราบขั้นตอน บรรยากาศห้องผ่าตัด ทำให้ผู้ป่วยร่วมมือในการผ่าตัด เพราะส่วนใหญ่ใช้ยาชาเฉพาะที่ ความร่วมมือของผู้ป่วยจึงสำคัญที่สุด

 

                                                

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2011 เวลา 15:54 น.