งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น, Powered by Joomla!
VDO Tracer Cataract surgery PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย พงศ์ปณต ยะมงคล [งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น]   
วันอาทิตย์ที่ 02 ตุลาคม 2011 เวลา 11:19 น.

              Tracer Cataract surgery  เป็นกระบวนการให้การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดต้อกระจก  ซึ่งให้บริการโดยบุคลากรหน่วยผ่าตัดที่  2  เป็นการผ่าตัดมากที่สุดของโรงพยาบาลมาหลายปีติดต่อกัน

 

                                                 

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม 2011 เวลา 15:54 น.