งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น, Powered by Joomla!
VDO การส่งเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธี ECCE PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย พงศ์ปณต ยะมงคล [งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น]   
วันอาทิตย์ที่ 02 ตุลาคม 2011 เวลา 11:44 น.

 

                    การส่งเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธี ECCE (Extracapsular Cataract Extraction) เป็นการผ่าตัดต้อกระจกออกและใส่เลนส์เทียมเข้าไปแทนที่

             

                                                 

                                                    

  

                                                                           

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2011 เวลา 15:13 น.