งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น, Powered by Joomla!
สาระน่าสนใจ หน่วยผ่าตัดที่ 2
กรองตามชื่อเรื่อง     แสดง # 
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 VDO การส่งเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธี ECCE พงศ์ปณต ยะมงคล [งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น] 3970
2 VDO Tracer Cataract surgery พงศ์ปณต ยะมงคล [งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น] 952
3 VDO Eye pre-op.visit พงศ์ปณต ยะมงคล [งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น] 1070
4 VDO ENT pre-op.visit เลิศฤทธิ์ วุฒิตันติพงศ์ [งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น] 1171
5 VDO การฝึกซ้อมเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 2553 เลิศฤทธิ์ วุฒิตันติพงศ์ [งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น] 1954
6 VDO การส่งเครื่องมือผ่าตัด Sinus พงศ์ปณต ยะมงคล [งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น] 2974
7 VDO การส่งเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจกด้วยวิธี Phaco พงศ์ปณต ยะมงคล [งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น] 4938