งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น, Powered by Joomla!
หน่วยผ่าตัดที่ 1
การปฏิบัติการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดเปลี่ยนไต PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เลิศฤทธิ์ วุฒิตันติพงศ์ [งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น]   
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2011 เวลา 12:27 น.

เอกสารการเตรียมเครื่องมือผ่าตัดเปลี่ยนไต.pdf

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 04 มิถุนายน 2013 เวลา 14:08 น.
 
Percutaneous Nephrolithotomy (PCNL) PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย เลิศฤทธิ์ วุฒิตันติพงศ์ [งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น]   
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2011 เวลา 11:47 น.

PCNL.pdf

แก้ไขล่าสุด ใน วันศุกร์ที่ 07 มิถุนายน 2013 เวลา 08:27 น.
 
mission_unit1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย พงศ์ปณต ยะมงคล [งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น]   
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2011 เวลา 15:36 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันอังคารที่ 04 มิถุนายน 2013 เวลา 14:15 น.
 
Top5_unit1 PDF พิมพ์ อีเมล
เขียนโดย พงศ์ปณต ยะมงคล [งานการพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดและพักฟื้น]   
วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2011 เวลา 15:30 น.

แก้ไขล่าสุด ใน วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2011 เวลา 15:33 น.