บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2561

ขอแสดงความยินดีกับ
บุคลากรโครงการ “หนึ่งในร้อย” รางวัลค่านิยมคนสวนดอก ประจำปี 2561
งานการพยาบาลผู้ป่วยศัลยศาสตร์  

นางกานดา  อิ่มสงวน
หัวหน้าหอผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวก
 พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ 

 

 

นายวีระชน  หนองช้าง
พยาบาล หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 3
พยาบาล ชำนาญการ

นางสาวปิติพร ใจเย็น
พยาบาล หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท
พนักงานมหาวิทยาลัยประจำ

นายพีระพงศ์  พรหมปัน
พนักงานช่วยการพยาบาล
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2
พนักงานส่วนงาน