หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล

นายชัยชาญ  อุดหนุน
หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไป

นางกุลรัศมิ์ จักษุตน
หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล
หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมฉุกเฉิน

นายวัชรากร ทิพย์ดับภัย
หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล
หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมอุบัติเหตุ

นางสาวอรณิชา ศิริวรรณ์
หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล
หอผู้ป่วยไฟไหม้ น้ำร้อนลวก

นางณิชากมล พรานดี
หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมประสาท

นางนิตยา  แม่นยำ
หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล
หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และ หลอดเลือด

นางสาวเนตรทราย  ตาคำ
หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล
หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และ หลอดเลือด

หอผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และ หลอดเลือด

นางสาวจันทร์ฉาย  กันทะราษฎร์
หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล
หอผู้ป่วยศัลยกรรมประสาท

นางเยาวลักษณ์  กัลยา
หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 1

นางสาวณภัทรชล  ชวนจันทร์
หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2

นายวุฒิศักดิ์ กาวิละ
หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล
หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 3

นางสาวนิรมล  บุญรังษี
หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 1

นางบานมยุรา  ทาระแก้ว
หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 2

นางดาเรศน์  ปรียวชิรญาณ
หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล
หอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท

นางสุกัลยา  บัวถา
หัวหน้าผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล
หอผู้ป่วยศัลยกรรมหญิง 3