แท่นวางพัดลมปลายเตียง

ชื่อผลงาน แท่นวางพัดลมปลายเตียง

ชื่อผู้เสนอผลงาน พีระพงศ์ พรหมปัน และ มนนพรัฐ อุเทน

หน่วยงาน หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย 2 โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 

ความสำคัญของผลงานหรือนวัตกรรมที่นำเสนอ

เนื่องจากสภาพแวดล้อมของหอผู้ป่วย ศัลยกรรมชาย 2 เป็นหอผู้ป่วยสามัญ อยู่ทางทิศตะวันตกของอาคาร มีสภาพอากาศร้อนอบอ้าว ในห้องมีพัดลมเพดานซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการของผู้ป่วยโดยเฉพาะบริเวณมุมห้องที่แรงลมส่งไปไม่ถึง เจ้าหน้าที่พยาบาลจึงใช้พัดลมตั้งโต๊ะช่วยบรรเทาความร้อนให้ผู้ป่วย และช่วยระบายอากาศ พบปัญหาในการใช้พัดลมคือ พัดลมส่วนใหญ่มีขนาดเล็ก หากวางกับพื้นนอกจากจะขวางทางเดินแล้ว แรงลมยังไม่สามารถส่งไปถึงตัวผู้ป่วย จำเป็นต้องนำมาวางบนโต๊ะคร่อมเตียง ทำให้เกิดปัญหาโต๊ะคร่อมเตียงไม่เพียงพอใช้ทำแผลผู้ป่วยทุกวัน จึงแก้ปัญหาโดยนำไปวางไว้บนเก้าอี้ที่มีขนาดเล็ก ทำให้พัดลมหล่นจากเก้าอี้เกิดความเสียหาย 5 เครื่องต่อปี และกีดขวางทางที่จะเข้าไปให้การพยาบาลผู้ป่วย รวมทั้งกีดขวางทางขณะผู้ป่วยลงจากเตียงเพื่อไปปฏิบัติกิจวัตรประจำวัน ผู้จัดทำจึงมีความคิดที่จะประดิษฐ์นวัตกรรม เพื่อเป็นแท่นวางพัดลมปลายเตียง แทนการใช้ เก้าอี้หรือโต๊ะคร่อมเตียง

จุดประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

  • เพื่อให้ผู้ป่วยสามารถใช้พัดลมตั้งโต๊ะได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
  • เพื่อลดการตกหล่นของพัดลมจนเกิดความเสียหาย 

 

กระบวนการผลิตผลงาน หรือขั้นตอนการดำเนินงาน

สำรวจสภาพปัญหาและความต้องการของผู้ป่วยและบุคลากร นำมาวางแผนออกแบบนวัตกรรมโดยคำนึงถึงขนาดที่พอดี คงทน ใช้งานง่าย ใช้วัสดุที่หาซื้อง่ายและแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักพัดลมได้ เริ่มประดิษฐ์โดยการใช้โครงทำด้วยเหล็กเพื่อความคงทน ส่วนแผ่นรองทำจากไม้เนื้อแข็งเนื่องจากหาได้ง่าย ราคาถูก เริ่มทดลองใช้ ที่วางพัดลม เดือนตุลาคม 2559 ถึงปัจจุบัน เป็นระยะเวลา 1 ปี

ขั้นตอนการผลิต

1.ทำโครงเหล็ก โดยการตัดเหล็กสี่เหลี่ยม ขนาด 1x1x35 เซนติเมตร 4 ชิ้นนำมาเชื่อมให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสและตัดขนาดเดิมอีก 1 ชิ้น สำหรับใส่ตรงกลางเพื่อใช้วางบานพับตัวที่ 1 (ดังภาพ)

2.หลังจากนั้นตัดเหล็กขนาด 1x1x35 เซนติเมตร 3 ชิ้น เพื่อนำมาเป็นเหล็กกั้นไม่ให้พัดลมตกลงมา ทำ 3 ด้าน ตัดเหล็กขนาด 1x1x7 เซนติเมตร 6 ชิ้นเพื่อทำที่กั้นป้องกันพัดลมตกจากฐานที่วาง

3.     ตัดเหล็กแบนขนาด 2.5 x 35 เซนติเมตร จำนวน 4 ชิ้น เชื่อมเหล็ก 3 ชิ้นเป็นรูปตัว U และนำเหล็กชิ้นที่ 4 เชื่อมสูงจากฐาน 15 เซนติเมตร เพื่อใช้วางบานพับตัวที่ 2 ติดกับฐานของที่วางพัดลม ด้านปลายทำเป็นตะขอใช้แขวนกับขอบเตียง

4.     ตัดแผ่นไม้ขนาด 35×35 เซนติเมตร วางบนโครงเหล็ก ยึดตรึงให้แน่น 

ขั้นตอนการใช้งาน

1. ขณะใช้งาน

 

 

2. พับเก็บได้ภายหลังใช้งาน

 

ผลการดำเนินการ/ผลสัมฤทธิ์/ประโยชน์ที่ได้รับ

หลังจากนำไปใช้ในผู้ป่วยจำนวน 20 ราย พบว่าไม่เกิดกรณีพัดลมตกจากที่วางแบบใหม่ และจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ป่วย พบว่ามีความพึงพอใจระดับมาก 100 % เนื่องจากไม่เกะกะขวางทางขณะขึ้นลงจากเตียง

ปัจจัยความสำเร็จ

การดูแลผู้ป่วยโดยมุ่งเน้นผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง เมื่อเกิดปัญหาขึ้น มีการปรึกษากันในหน่วยงาน หลังจานั้นหน่วยงาน สนับสนุน เปิดโอกาสให้แต่ละคนคิดสร้างสรรค์เพื่อให้เกิดนวัตกรรมขึ้น

บทเรียนที่ได้รับ (Lesson Learned)

การพัฒนางานในการดูแลผู้ป่วยโดยการคิดค้นนวัตกรรมขึ้นมา จะช่วยให้การดูแลผู้ป่วยมีประสิทธิภาพมากขึ้น การร่วมมือกันในการทำงานเป็นทีม ตามความสามารถจะทำให้งานสำเร็จ

การนำแท่นวางพัดลมปลายเตียงแท่นวางพัดลมปลายเตียงไปใช้ สามารถใช้งานง่าย เพียงยกแท่นวางพัดลมขึ้น ล็อกบานพับด้านล่างก็สามารถวางพัดลมได้เลย สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก หากเกิดการย้ายเตียง สามารถเคลื่อนย้ายไปในจุด ที่ต้องการใช้พัดลมได้ง่าย สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก หากเกิดการย้ายเตียง สามารถเคลื่อนย้ายไปในจุด ที่ต้องการใช้พัดลมได้ง่าย ส่วนข้อควรระวังในการใช้ คือต้องล็อกพับที่อยู่ใต้พัดลมทุกครั้งเพื่อป้องกันไม่ให้ที่วางพัดลมพับลงมา ข้อเสนอแนะต่อไปหากสามารถทำให้ขนาดเล็กลง หรือเบากว่านี้จะทำให้การเคลื่อนย้ายไปมาได้ง่ายขึ้น

การเผยแพร่ / การได้รับการยอมรับ / รางวัลที่ได้รับ

ได้มีการเผยแพร่ผลงาน/นวัตกรรม ให้นักศึกษาพยาบาลจากประเทศโกเบที่มาดูงาน กันยายน 2560 ได้รับคำชมเชยจาก อาจารย์ศัลยแพทย์ระบบทางเดินปัสสาวะ