หนักศัลยกรรมทั่วไป

นางจันทนา  ทวีชาติ

หัวหน้าหอผู้ป่วยหนักศัลยกรรมทั่วไป

ให้การดูแลผู้ป่วยหนัก ที่ได้รับการผ่าตัดระบบต่างๆของร่างกาย

ยกเว้นศัลยกรรมหัวใจ ฯ และ ศัลยกรรมประสาท

ให้การดูแลผู้ป่วย จำนวน 6 เตียง

พยาบาลวิชาชีพ จำนวน  19  คน

ผู้ปฏิบัติงานการพยาบาล  จำนวน 6  คน

พนักงานช่วยการพยาบาล จำนวน 2 คน

ชั้น 2 อาคารบุญสม มาร์ติน

เบอร์โทรศัพท์  053 93 5980