Qliksense Workshop สำหรับงานบริหารบุคคล

ร่วมกับงานบริหารบุคคลจัดWorkshopแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบข้อมูลของแต่ละหน่วยในงานบริหารงานบุคคล เรื่อง การนำเข้าข้อมูลและสร้างDashboardด้วยตนเอง ด้วยการนำเข้าข้อมูลจริงจากExcel ณ ศูนย์บริหารจัดการข้อมูลและห้องอบรมคอมพิวเตอร์ชั้น3 อาคารราชนครินทร์ โดยจัดขึ้นใน

  • วันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 เวลา 14.30-16.30น.
  • วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 14.30-16.30น.
  • วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14.30-16.30น.