งาน MEDCHIC Innovation Day 2023 ภายใต้แนวคิด “From Idea to Impact; From Connection to Globalization”

งาน MEDCHIC Innovation Day 2023 ภายใต้แนวคิด “From Idea to Impact; From Connection to Globalization”
ที่จะเปลี่ยนไอเดียให้เป็นผลดีต่อสุขภาพและสร้างเครือข่ายให้เติบโตไประดับนานาชาติ
ภายในงานมีการรวบรวมผลงานวิจัย เทคโนโลยี นวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ
ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยบุคลากรทางการแพทย์ ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ สตาร์ทอัพ จัดแสดงไว้อย่างหลากหลาย ในรูปแบบ Exhibition
และภายในงานยังมี Medical & Health Tech Conference เวทีเสวนาด้านนวัตกรรมการแพทย์และสุขภาพ ให้พร้อมรับมือกับความท้าทายระดับโลก
ทั้งหมดนี้มุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพ และเกิดเป็นย่านนวัตกรรมแห่งใหม่ที่ตอบโจทย์การพัฒนาทางการแพทย์ให้มุ่งสู่อนาคต
จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2566 ตั้งแต่เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

S__6422614_0
S__6422619_0
S__6422621_0

ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีการแพทย์ทันสมัย (CMUTEAM)
ได้ร่วมออกบูธประชาสัมพันธ์การให้บริการภายในศูนย์ฯ ดังนี้

บริการเครื่องมือและห้องปฏิบัติการที่ทันสมัย

  • บริการสกัด DNA RNA จากเลือดและชิ้นเนื้อ
  • กล้องคอนโฟคอล (Confocal microscopy)
  • เครื่องวิเคราะห์คุณภาพ ขนาดและปริมาณสารพันธุกรรม
  • เครื่องแยกเซลล์มะเร็งพร้อมเครื่องถ่ายภาพและวิเคราะห์เซลล์มะเร็งชนิดอัตโนมัติ

บริการส่งตรวจวิเคราะห์ผลทางพันธุกรรม

  • SPOT-MAS ตรวจเลือดหา methylation ของยีนที่เกี่ยวกับมะเร็ง เพื่อตรวจหามะเร็ง 5 ชนิด (มะเร็งตับ มะเร็งเต้านม มะเร็งปอด มะเร็งลำไส้ และมะเร็งกระเพาะอาหาร)
    ในระยะเริ่มต้น ด้วยเทคโนโลยี Circulating tumour DNA (ctDNA) with unique SPOT-MAS technology และ Next-generation sequencing

บริการเก็บและนำฝากตัวอย่างทางชีวภาพ

  • ธนาคารเก็บตัวอย่างทางชีวภาพ ช่วยให้แพทย์และนักวิจัยทางการแพทย์สามารถเก็บตัวอย่างทางชีวภาพต่างๆ ไว้เพื่อการวิจัยได้ยาวนานถึง 10 ปี

บริการด้านชีวสารสนเทศ (BIOINFORMATICS)

  • ให้คำปรึกษาการเตรียม และส่งตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์ผล เช่น Whole Genome Sequencing (WGS), Whole Exome Sequencing (WES), Targeted Sequencing เป็นต้น
  • ให้บริการเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูงสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ทางการแพทย์ด้วยวิธีการทางชีวสารสนเทศ