รับสมัคร HPC

เปิดรับสมัคร High-Performance Computing Systems Administrator จำนวน 1 ตำแหน่ง

เงินเดือน 30,000 – 35,000 บาท/เดือน
ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์บูรณาการเทคโนโลยีการแพทย์ทันสมัย
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

BioBank V.4

เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน 5 ตำแหน่ง

  • เจ้าหน้าที่ธนาคารเก็บตัวอย่างทางชีวภาพ (Biobank Coordinator) จำนวน 3 ตำแหน่ง
  • ผู้ประสานงานโครงการ Genomics Thailand จำนวน 2 ตำแหน่ง

210215 Computer system Administrator
Computer System Administrator

at Omics Center for Health Sciences, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Thailand

poster V3-01

เปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน Bioinformatics (BI) ปี 65
แพทย์ใช้ทุนสาขาชีวสารสนเทศและการวิจัยเชิงบูรณาการ

ฺBioinformatics

 

Researcher in Bioinformatics

at Omics Center for Health Sciences, Faculty of Medicine, Chiang Mai University, Thailand