คณาจารย์ และนักวิจัย ศูนย์โอมิกส์ฯ เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ และ Bioinformatics Center ณ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Luca Lo Piccolo, PhD.   อ.ดร.ศิริพงษ์ ตองใจ  และผศ.ดร.นพ. ปิยพงษ์ คำริน  ตัวแทนจากศูนย์โอมิกส์ฯ เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับห้องปฏิบัติการ และ Computational facility ของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เช่น server การรันsoftware การให้บริการ การป้องกันการเจาะระบบ ดูระบบไฟฟ้า การป้องกันข้อมูลสูญหาย การสำรองข้อมูล และการบำรุงรักษา ณ ศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563

โดยทีมของศูนย์ฯ ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดียิ่ง จาก ศ.นพ.วรศักดิ์ โชติเลอศักดิ์ (ผู้อำนวยการศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านเวชพันธุศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ทั้งนี้เป็นการเปิดโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับ Cancer Predisposing Syndrome และ Identify variant of congenital thrombocytopenia รวมทั้งเป็นการสร้างความร่วมมือทางการวิจัยต่อไปในอนาคต…