ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ไผ่ล้อม)

  • บริการตรวจรักษาโรคทั่วไป ทำแผล/ตัดไหม และฉีดวัคซีนทางเลือก แก่ผู้รับบริการ อายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป นักศึกษา บุคลากรและญาติสายตรงมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งบุคคลทั่วไป- สิทธิเบิกข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ- สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่- สิทธิประกันสังคมโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่- ชำระเงินสด
  • วันจันทร์ -วันศุกร์เวลา 08.00-20.00 น.วันเสาร์ และวันนักขัตฤกษ์ เวลา 08.00-16.00 น.วันอาทิตย์หยุดทำการบริการตรวจรักษาโดยแพทย์เฉพาะทาง ดังนี้-แพทย์เฉพาะทางอายุรกรรมหัวใจ วันจันทร์ พุธ พฤหัสบดี และวันศุกร์ เวลา 13.00-20.00 น.-แพทย์เฉพาะทางสูตินรี เวชกรรม วันอังคาร สัปดาห์ ที่ 1,3 และ 5 เวลา 09.00-11.00 น.-แพทย์เฉพาะทางกระดูกและข้อ วันพุธ 13.00-16.00 น. เวลา 13.00-16.00 น.-แพทย์เฉพาะทางอาชีวเวชกรรม วันจันทร์ -พฤหัสบดี(ผ่านระบบ Tele med) เวลา 9.00-16.00 น.

    วันศุกร์เวลา 09.00-12.00 น.

ศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ไผ่ล้อม)

 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

 

โทรศัพท์ 053-943-181

คุณชัชฎากร จันทรวิทูร

หัวหน้าหน่วยตรวจที่ 4

คุณวรรณภา สุขเสถียร

หัวหน้าศูนย์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ไผ่ล้อม)