ห้องผ่าตัดเล็ก 2

ห้องผ่าตัดเล็ก 2 ให้บริการผู้ป่วยทุกกลุ่มอายุ ทั้งผู้ป่วยที่มารับบริการแบบผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในโรงพยาบาล ที่มารับบริการผ่าตัด โดยใช้ยาชาเฉพาะที่และหัตถการเฉพาะทาง 

จันทร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

  • ให้บริการผู้ป่วยผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ และหลอดเลือด     
  • ให้บริการผู้ป่วยผู้ป่วยศัลยกรรมกุมารและศัลยกรรมหลอดเลือด

อังคาร

เวลา 08.00 - 16.00 น.

  • ให้บริการผู้ป่วยศัลยกรรมตกแต่ง

พุธ

เวลา 08.00 - 16.00 น.

  • ให้บริการผู้ป่วยศัลยกรรมกุมาร

พฤหัสบดี

เวลา 08.00 - 16.00 น.

  • ให้บริการผู้ป่วยศัลยกรรมตกแต่ง และโรคผิวหนังเด็ก

ศุกร์

เวลา 08.00 - 16.00 น.

  • ให้บริการผู้ป่วยศัลยกรรมทรวงอก หัวใจ หลอดเลือด และศัลยกรรมหลอดเลือด

ห้องผ่าตัดเล็ก 2 

ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
110 ถนนอินทวโรรส  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  50200

 

เปิดบริการทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

โทรศัพท์ 053-936-351

คุณทัศนีย์  สิงห์เวชสกุล

หัวหน้าหน่วยผ่าตัดเล็ก

คุณวรัญญา มุนินทร์

หัวหน้าห้องผ่าตัดเล็ก 2