หลักสูตรสมาคม

ประเภทสาขา ภาควิชา สาขาฝึกอบรม ระยะเวลาฝึกอบรม (ปี)
หลักสูตรสมาคม ศัลยศาสตร์ ศัลยศาสตร์ระบบทางเดินอาหารและส่องกล้อง (ส่วนต้น)
หลักสูตรสมาคม ออร์โทปิดิกส์ เท้าและข้อเท้า (Foot & Ankle) 1
หลักสูตรสมาคม ออร์โทปิดิกส์ เวชศาสตร์การกีฬา (Sports medicine) 1
หลักสูตรสมาคม ออร์โทปิดิกส์ ศัลยศาสตร์กระดูกสันหลัง (Spine Surgery) 1
หลักสูตรสมาคม ออร์โทปิดิกส์ ศัลยศาสตร์ทางมือและจุลศัลยศาสตร์                            (Hand and Microsurgery) 1
หลักสูตรสมาคม ออร์โทปิดิกส์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์การบาดเจ็บ (Trauma) 1
หลักสูตรสมาคม ออร์โทปิดิกส์ ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์บูรณสภาพข้อสะโพกและข้อเข่า        (Hip and knee reconstruction) 1
หลักสูตรสมาคม ออร์โทปิดิกส์ เนื้องอกของกระดูกและระบบเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน        (Orthopaedic Oncology) 1
หลักสูตรสมาคม ออร์โทปิดิกส์ ออร์โธปิดิกส์เด็ก 1
หลักสูตรสมาคม อายุรศาสตร์ สรีระไฟฟ้าหัวใจ 1
หลักสูตรสมาคม อายุรศาสตร์ อายุรศาสตร์หัตถการปฏิบัติรักษาโรคหัวใจและหลอดเลือด 1