โครงการจัดงานมอบใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตร การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง ประจำปี 2566 (Farewell Party 2023)

ขอเชิญชวนแพทย์ทุกท่านร่วมแสดงความยินดี และ ถ่ายภาพร่วมกัน ในโครงการจัดงานมอบใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง ประจำปี 2566 (Farewell Party 2023)


📌ในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 13.00 – 16.00 น.
📌ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมีฯ

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม :
Facebook RAU : https://www.facebook.com/medcmu.rau/
Call : 053-935178-9 ,053-934817