ศูนย์ประสานงานการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
ชั้น 4 อาคารสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ (สวนดอก)
110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

 

The Suandok Palliative care center
4th floor Sujinno building Maharaj Nakorn Chaing Mai hospital
110 Intawarorod rd. T.Sriphum Muang ChaingMai 50200

                                               Tel : (66) 53-934460 (M-F  8am-4 pm)
                                              

From Address:
Powered by Phoca Maps
Copyright © 2021 Suandok Palliative Care Maharaj Nakorn Chiang Mai Hospital : การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่. Template designed by olwebdesign.