ติดต่อสอบถาม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงพยาบาล

ดร.จิตถนอม สังขนันท์

Ms.Jittanom Sangkhanan

E-mail : jittanom.s@cmu.ac.th

Tel.053-935701

 

นักจัดการงานทั่วไป

นายสุมิตร คำพุทธ

Mr.Sumit Computh

E-mail : scomputh@gmail.com

Tel.053-936212

นักจัดการงานทั่วไป

นายวิษณุพงษ์ ทารีราช

Mr.Wisanupong Tareeraht

E-mail : jameball1970@hotmail.com

Tel.053-936212