การบริหารแขนไทยประสิทธิ์

https://youtu.be/uVERNzlo3oo

ท่าการบริหารแขนไทยประสิทธิ์ ช่วยลดอาการปวดบริเวณคอและบ่า

ประกอบไปด้วย4ท่า

ท่าที่1 ประสานมือไหว้

ท่าที่2 โม่แป้ง

ท่าที่3 ถอดเสื้อ

ท่าที่4 ปล่อยพลัง

*ทำอย่างน้อยวันละ 3 ครั้ง เช้า กลางวัน เย็น

ข้อมูลโดย ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มช.

ติดตามบทความอื่นๆ ได้ที่ https://w2.med.cmu.ac.th/suandok-variety/