สวนดอกวาไรตี้ Suandok Variety

สวนดอกวาไรตี้ Suandok Variety เป็นวารสาร online ของคนสวนดอก ถือว่าเราเป็นเจ้าของร่วมกัน

ทำออกมาเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร เผยแพร่ความรู้ความสามารถของพวกเรา ให้พวกเราด้วยกันรู้ เน้นความรู้ที่นอกเหนือจากวิชาการทางวิทยาศาสตร์การแพทย์ อาจเป็นทางด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา หรือความรู้ทางวิชาการสาขาอื่นที่พวกเราจะสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ นอกเหนือจะแบ่งปันความรู้ในหมู่ชาวสวนดอกแล้ว ความรู้บางอย่างยังสามารถแบ่งบัน เผยแพร่ไปยังเพื่อนฝูงญาติมิตร และบุคคลอื่นๆ ได้

วารสารนี้ไม่มีรอบการออก มีเนื้อหาก็จะเพิ่มเติมมาเรื่อยๆ ทั้งนี้ก็ขึ้นกับผู้เขียนบทความ ก็ไม่ใช่ใครที่ไหน พวกเราชาวสวนดอกใครอยากเขียนก็เขียนส่งมาได้เลย ไม่ต้องยาวมาก มีรูปประกอบด้วยสักหน่อย ถ้าเป็นรูปถ่ายของเราเองก็ยิ่งดี ถ้าไปคัดลอกมาก็ต้องมีการอ้างอิงหรือขออนุญาตเจ้าของภาพก่อน ใครไม่ถนัดเขียนอาจทำเป็นคลิปวิดีโอ ความยาวไม่เกิน 4 นาทีก็ได้ วารสารของพวกเรา รับบทความที่สร้างสรรค์ทุกด้าน แต่ขอเว้นบทความที่เกี่ยวกับสถาบันที่ชาวไทยเคารพ ศาสนา การเมือง และเรื่องที่ทำให้บุคคล องค์กร หรือประเทศอื่นเสียหาย หรืออาจเสื่อมเสีย และต้องไม่ใช่บทความที่คัดลอกงานของผู้อื่นที่ถือเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์

ชาวสวนดอกร่วมส่งบทความหรือซักถามได้ที่ Email : prsuandok@gmail.com เรามีของที่ระลึกแทนคำขอบคุณจากใจคณะกรรมการให้ทุกท่านที่ส่งบทความครับ