พื้นเมือง

ไปทำวิจัยในภูฏาน (ตอน1)

ภูฏาน ประเทศเล็กๆในฝันของหลายๆคนที่อยากไปเยือนสักครั้งหนึ่งในชีวิต แต่ผมได้มีโอกาสไปเกินกว่าที่ฝันเพราะไปมาสี่ครั้งแล้ว ครั้งแรกไปปี 2007 เป็นเวลาสองเดือน และครั้งต่อๆมา ครั้งละสามสัปดาห์ ปี 2016-2018 ผมจึงอยากแชร์ประสบการณ์เล่าสู่กันฟังว่าประเทศนี้แม้จะมีพื้นที่เล็กเท่าภาคเหนือของไทย มีประชากร 6 แสนกว่า แต่มีอะไรดีๆหลายอย่างที่ซ่อนอยู่