สภาเทคนิคการแพทย์เชิญชวนประชาชนทั่วไป ที่มีข้อสงสัยเรื่องการตรวจการติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด 19 สามารถแอดไลน์ MedTech Hotline สายด่วน เพื่อถามปัญหากับนักเทคนิคการแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสภาเทคนิคการแพทย์ ได้ตลอดทุกวัน โปรดสแกน QR Code เพื่อเพิ่มเพื่อน หรือที่  https://lin.ee/AA8BLxj

ตรวจสอบรายชื่อห้องปฏิบัติการ/คลินิกเทคนิคการแพทย์ ที่เปิดให้บริการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วย Antigen test kit ได้ที่ https://mtc-hotline-labs.web.app/(ข้อมูลเมื่อ 14 กรกฎาคม 2564)
ผู้ประกอบการคลินิกเทคนิคการแพทย์และห้องปฏิบัติการท่านใดที่ประสงค์จะให้ข้อมูลไว้ เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้กับประชาชน เพื่อการเข้าถึงบริการตรวจ antigen test kit อย่างรวดเร็ว ท่านสามารถให้ข้อมูลของท่านที่
https://docs.google.com/…/1FAIpQLSdXO7SAHPC1wL…/viewform