สถิติโรงพยาบาล (ดูได้เฉพาะ Intranet)

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

ประกาศ

“งานเวชระเบียนและสถิติ ห้องเบอร์ 19 เปิดให้บริการ (จุดเดิม)”

 

ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี  (ทางเชื่อมระหว่างอาคารศรีพัฒน์ และ อาคารเฉลิมพระบารมี)

เรื่องแจ้งให้ทราบ

” ห้อง Case Stydy ปิดปรับปรุงชั่วคราว”

 

หากดำเนินการแล้วเสร็จ จะแจ้งให้ทราบต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวก

ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

              นายณัฐธศิษฏิ์ ดีประสิทธิ์ปัญญา หัวหน้างานเวชระเบียนฯ พร้อมด้วย หัวหน้าหน่วยข้อมูล  ให้การต้อนรับ คณะดูงานจาก “ศูนย์หัวใจสิริกิติ์ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”  ในโอกาสมาเยี่ยมชมและศึกษาดูหน้างาน

เมื่อ วัน ศุกร์ ที่ 1 มีนาคม 2567   ณ สำนักงานเวชระเบียนและสถิติ ชั้นใต้ดิน อาคารตะวันกังวานพงศ์

สำนักงานเวชระเบียนและสถิติ

 

“เปิดให้บริการ วันจันทร์- ศุกร์ ตั้งแต่เวลา  08.00 – 16.00 น.”


ชั้นใต้ดิน อาคารตะวัน กังวานพงศ์ สามารถลงบันไดตรงข้ามลิฟท์ หน้าห้องเจาะเลือด (เบอร์ 11 )

 

Center Service Customer : CSC   ศูนย์ประสานงานและบริการผู้ป่วย

 

“เปิดให้บริการ วันจันทร์- ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น.”

 

ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี

 

งานเวชระเบียนและสถิติ ห้องเบอร์ 19 

 

 เปิดให้บริการ วันจันทร์- ศุกร์ ตั้งแต่เวลา  08.00 น.  เป็นต้นไป

 นอกเวลาราชการ ตั้งแต่เวลา 16.00 น.  เป็นต้นไป

 วันเสาร์-อาทิตย์  วันหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่ 08.00 – น.  เป็นต้นไป

 

ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระบารมี  (ทางเชื่อมระหว่างอาคารศรีพัฒน์ และ อาคารเฉลิมพระบารมี)

141090583-call-phone-icon-telephone-icon-vector-design-symbol

Contacts

ธุรการ 053-936537

Office location pin

ชั้นใต้ดิน อาคารตะวัน กังวานพงศ์

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่