สวัสดิการ

Read More

การรับสมัครแพทย์

Read More

ตารางเวร

Read More

หน่วยกิจการแพทย์ประจำโรงพยาบาล

หน่วยกิจการแพทย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ทะเบียนและประเมินผล หลักสูตร และการบริหารทั่วไป

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครแพทย์

เปิดรับสมัครเเพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 2 อัตรา ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 ประชาสัมพันธ์  ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ มห...

เปิดรับสมัคร “แพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2567 จำนวน 3 ตำแหน่ง” ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัคร “แพทย์ใช้ทุน ปีการศึกษา 2567 จำนวน 3 ตำแหน...

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ภาควิชารังสีวิทยา ปีการศึกษา 2567

 รับสมัครแพทย์ใช้ทุน ภาควิชารังสีวิทยา ปีการศึกษา 2567 ...

เปิดรับสมัครเเพทย์ใช้ทุน ภาควิชาศัลยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2567

 เปิดรับสมัครเเพทย์ใช้ทุน ประจำปีการศึกษา 2567  - ศัลยศ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

SD One Stop Service “ตี้เดียวฮู้เรื่อง” ยินดีตอบทุกถาม พร้อมหาทุกคำตอบ

SD One Stop Service "ตี้เดียวฮู้เรื่อง" ยินดีตอบทุกถาม ...

งานประชุมวิชาการ SUANDOK THE SERIES: EP.2

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ ...

การปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุน ปีการฝึกอบรม 2566 ระหว่างวันที่ 23-24 พฤษภาคม 2566

การปฐมนิเทศแพทย์ใช้ทุน ปีการฝึกอบรม 2566 ระหว่างวันที่ ...

การประชุมการจัดโครงการพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้าฯ ครั้งที่ 4

การประชุมการจัดโครงการพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้...

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

  • การประชุม PCT
  • การลากิจ ลาป่วย และลาพักผ่อนสำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่