สวัสดิการ

Read More

การรับสมัครแพทย์

Read More

ตารางเวร

Read More

หน่วยกิจการแพทย์ประจำโรงพยาบาล

หน่วยกิจการแพทย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ทะเบียนและประเมินผล หลักสูตร และการบริหารทั่วไป

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครแพทย์

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อแพทย์ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านฯ ประจำปีการฝึกอบรม 2566 รอบที่ 1

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อแพทย์ผู้ผ่านการคัดเลื...

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

ประชาสัมพันธ์การเปิดรับแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาเวชศาสตร์ฉ...

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อชดใช้ทุนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการฝึกอบรม 2566 (รอบที่ 3)

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อชดใช้ทุนที่คณะแพทยศ…

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อชดใช้ทุนที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการฝึกอบรม 2566 (รอบที่ 3)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อชดใช้ทุน...

ข่าวประชาสัมพันธ์

แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ

แนวทางปฏิบัติในการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงา...

ประกาศกำหนดการเข้าหอพักแพทย์ 2566

🎉ประกาศกำหนดการเข้าหอพักแพทย์ 2566 ❗️ระยะเวลาตั้งแต่มีน...

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ECHO Palliative Conference จากภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม ECHO Palliative Confere...

โครงการจัดงานมอบใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตร การฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทาง ประจำปี 2566 (Farewell Party 2023)

ขอเชิญชวนแพทย์ทุกท่านร่วมแสดงความยินดี และ ถ่ายภาพร่วมก...

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

  • การประชุม PCT
  • การลากิจ ลาป่วย และลาพักผ่อนสำหรับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่