แบบฟอร์ม

Read More

แพทย์ฯ อบรมปี 2567

Read More

หอพักและบ้านพัก

Read More

หน่วยกิจการแพทย์ประจำโรงพยาบาล

หน่วยกิจการแพทย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ทะเบียนและประเมินผล หลักสูตร และการบริหารทั่วไป

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครแพทย์

เปิดรับสมัครทุนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการฝึกอบรม 2568 รอบที่ 1

ประกาศรับสมัครทุนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำห...

เปิดรับสมัครเพิ่มแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเพิ่มเติม

เปิดรับสมัครเพิ่มแพทย์ประจำบ้าน สาขาเวชศาสตร์ฉุกเฉินเพิ...

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว มช. ประกาศรับสมัคร “แพทย์ประจำบ้าน 4 ตำแหน่ง” ปีการศึกษา 2567

ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว มช. ประกาศรับสมัคร "แพทย์ประจำ...

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกทุนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่สำหรับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบที่ 2)

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง รายชื่อ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศแจ้งวัน และเวลา เปิดจองหอพักแพทย์ 2567 รอบที่ 2

ประกาศแจ้งวัน และเวลา เปิดจองหอพักแพทย์ 2567 รอบที่ 2 ร...

การเข้าหน้าเอกสารการเข้าพักและย้ายออกหอพักแพทย์

การเข้าหน้าเอกสารการเข้าพักและย้ายออกหอพักแพทย์ วิธีเข้...

ประกาศผลการจองหอพักแพทย์ รอบที่ 1 ปี 2567

ประกาศผลการจองหอพักแพทย์ รอบที่ 1 ปี 2567 Link ผลการจอง...

ประกาศระยะเวลาการเข้าห้องพัก และเอกสารการเข้าพักและย้ายออกหอพักแพทย์และบ้านพักแพทย์

ประกาศระยะเวลาการเข้าห้องพัก และเอกสารการเข้าพักและย้าย...