สวัสดิการ

Read More

การรับสมัครแพทย์

Read More

ตารางเวร

Read More

หน่วยกิจการแพทย์ประจำโรงพยาบาล

หน่วยกิจการแพทย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการด้านทรัพยากรบุคคล ทะเบียนและประเมินผล หลักสูตร และการบริหารทั่วไป

ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครแพทย์

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2567 ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการฝึกอบรม 2567 ภาควิชาจิ...

ภาควิชาอายุรศาสตร์รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร์ ปีการศึกษา 2567

ภาควิชาอายุรศาสตร์รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน สาขาอายุรศาสตร...

รับสมัครแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับสมัคร”แพทย์ประจำบ้าน” ภาควิชา โสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแ...

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน จากภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ประกาศรับสมัครแพทย์ประจำบ้าน จากภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพ...

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้ารับฟังเสวนาประสาครูแพทย์สวนดอก ครั้งที่ 18 ในหัวข้อ “Hello World! เปิดตัว เปิดใจ นักเรียนแพทย์ไทย หัวใจไกลบ้าน”

ขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และผู้สนใจ เข้ารับฟัง...

ขอเชิญชวนแพทย์เข้าร่วมการอบรม Introduction Statistical Modelling & Data Analysis In R

🎉ขอเชิญชวนแพทย์เข้าร่วมการอบรม Introduction Statistical...

การประชุมการจัดโครงการพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้าฯ ครั้งที่ 7

การประชุมการจัดโครงการพัฒนากระบวนการรับฟังเสียงของลูกค้...

การอบรม Spiritual Healthcare in Action (SHA)

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนค...