Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel
  • โครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2557

    งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรประจำปี 2557 และกำหนดจัดกิจกรรม ณ ห้องประชุมอเวย์สวนสวรรค์ฯ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เรื่อง การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) วิทยากรคือ รศ.นพ.ชเนนทร์ วนาภิรักษ์

  • กิจกรรมวันเด็ก

ความรู้อัพเดท

ติดต่อเรา

สำนักงาน งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ
ชั้น 2 อาคารจักรกล
โทร.053 945661