คำสั่งแต่งตั้งกรรมการอำนวยการ HACC
จังหวัดในเครือข่ายของ HACC
โรงพยาบาลในเครือข่ายของ HACC ที่ผ่านการรับรอง
 • รพ.สบเมย
 • รพ.แม่ลาน้อย
 • รพ.แม่แตง
 • รพ.สันกำแพง
 • รพ.ตาเซนต์ปีเตอร์
 • รพ.เทพปัญญา
 • รพ.ค่ายดารารัศมี
 • รพ.เวียงแหง
 • รพ.สะเมิง
 • รพ.เชียงดาว
 • รพ.พร้าว
 • รพ.แม่อาย
 • รพ.ดอยสะเก็ด
 • รพ.ดอยหล่อ
 • รพ.แม่วาง
 • รพ.กองบิน41
 • รพ.เทศบาลเชียงใหม่
 • รพ.อมก๋อย
 • รพ.ไชยปราการ
 • รพ.วัดจันทร์
 • รพ.เทพรัตน์
 • รพ.เซนทรัลเมโมเรียลง
 • รพ.คณะทันตแพทย์
 • รพ.ลี้
 • รพ.แม่ทะ
แบ่งปัน สานฝัน ไปด้วยกัน HACC:CMU
เกษียณอายุราชการ 2564
เกษียณอายุราชการ 2566 คุณบุปผา อายุเป็นเพียงตัวแต่ความรู้ ประสบการณ์ ยังแน่นเอียดๆ พร้อมด้วย ต้อนรับท่าน ผอก. HACC:CMU ขึ้นดำรงตำแหน่งใหม่
กิจกรรมพัฒนา