แผนการสอน

ลำดับ
ชื่อแผนการสอน
ดาวน์โหลด
1
การจัดการภาวะ Febrile neutropenia ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด
2
การช่วยแพทย์ให้เคมีบำบัดทางช่องทางเดินน้ำไขสันหลังและการดูแลผู้ป่วย
3
การดูแลด้านจิตวิญญาณในผู้ป่วยมะเร็ง
4
การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้องอย่างต่อเนื่องด้วยตนเอง(CAPD)
5
การให้ยา streptokinase (SK) และการพยาบาลขณะให้ยา
6
การพยาบาลผู้ป่วย ADHF ที่ได้รับยา nitroglycerin
7
การฉีดยาEnoxaparin เข้าใต้ผิวหนัง
8
การประเมินแผล (Wound Assessment)
9
การดูแลผู้ป่วยในการตรวจบนเตียงปรับระดับ (Tilt table test)
10
การช่วยทำหัตถการตรวจสวนหัวใจและหลอดเลือดหัวใจโคโรนารี
11
การทดสอบการเดิน 6 นาที (6 Minute Walk Test)
12
การเตรียมอุปกรณ์สำหรับการขยายหลอดเลือดโคโรนารี่ตีบด้วยลูกโป่งและการใส่ขดลวด
13
การช่วยแพทย์วินิจฉัยสมองตาย
14
การแทงเข็มโดยใช้เทคนิค buttonhole ในผู้ป่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม
15
การดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะแทรกซ้อนขณะฟอกเลือด
16
การช่วยแพทย์ใส่สายสำหรับฟอกเลือด
17
Dialyzer reprocessing
18
การทำ Plasmapheresis (Therapeutic plasma exchange,TPE)โดยใช้เครื่อง Plasauto CZ
19
การทำแผลexit siteในผุ้ป่วยCAPD
20
การป้องกันและการจัดการภาวะ Extravasation ในผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับเคมีบำบัด
21
การดูแลและป้องกันการแตกทำลายของผิวหนังทารก
22
การรักษาภาวะบวมน้ำเหลืองด้วยภูษาบำบัด(ขันชะเนาะ)
23
การป้องกันและการดูแลผู้ป่วยที่เกิดภาวะhypersensitivity reactions
24
การพยาบาลผู้ป่วยหลังเจาะคอ
25
การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการเจาะคอ
26
การเลือกใช้วัสดุปิดแผล
27
การจัดการอาการหายใจลำบากในผู้ป่วยสูงอายุโรคมะเร็ง
28
การให้การปรึกษาเพื่อช่วยผู้ป่วยบรรเทาอาการคลื่นไส้และหรืออาเจียนก่อนการได้รับเคมีบำบัด
29
การเตรียมผิวหนังก่อนผ่าตัด
30
การใช้เครื่องจี้ไฟฟ้าในการผ่าตัดอย่างปลอดภัย
31
การผ่าตัดทำทางเดินปัสสาวะใหม่โดยใช้สายสวนเจาะผิวหนังผ่านเข้าไปในไต(Percutaneous nephrostomy)PCN
32
การดูแลผู้ป่วยที่ได้รับการสวนหัวใจ
33
การดูแลผู้ป่วยล้างไตทางช่องท้อง
34
การติดอุปกรณ์รองรับอุจจาระทางทวารเทียมในผู้ป่วยทารก
35
การพันขาด้วยผ้ายืด 4 ชั้นในผู้ป่วยมีโรคหลอดเลือดดำที่ขาเรื้อรัง(The four-layer compression bandage in Chronic Venous Insufficiency)
36
การดูแลช่องเปิดลำไส้(colostomy care)
37
การใช้วัสดุปิดแผลชนิดพิเศษ(ACTICOAT)ในแผลไหม้
38
การลดแรงกดเพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ
39
การดูแลผู้ป่วยที่ใส่ท่อระบายทรวงอกหลังผ่าตัดมะเร็งปอด
40
การดูแลผู้ป่วยที่คาท่อระบายน้ำดี
41
การประคบเย็นในผู้ป่วยกระดูกหัก
42
การใส่เครื่องพยุงส่วนคอ SOMI brace
43
การตรวจประเมินกำลังกล้ามเนื้อมัดหลักในผู้ป่วยบาดเจ็บไขสันหลัง
44
การพยาบาลผู้ป่วยใส่ Ilizarov External Fixator
45
การรักษาแผลด้วยแรงดันลบ (negative pressure wound therapy)
46
การพยาบาลผู้ป่วยใส่ chair back brace
47
การพยาบาลผู้ป่วยมะเร็งกระดูกที่มีอาการเหนื่อยล้าที่ได้รับการรักษาเสริมด้วยเคมีบำบัด
48
การใส่กายอุปกรณ์เสริมชนิด Taylor brace ในผู้ป่วยมะเร็งกระจายไปที่กระดูกสันหลัง
49
บทบาทของพยาบาลหน่วยตรวจฉุกเฉินในการดูแลผู้ป่วยบาดเจ็บจากอุบัติเหตุระยะแรก
50
แผนรับอุบัติเหตุหมู่โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
51
การดูแลและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยที่สงสัยว่ามีการบาดเจ็บของไขสันหลังแบบใช้อุปกรณ์