• โครงการ วิจัยกัญชาทางการแพทย์เพื่อศึกษาประสิทธิผลและผลกระทบของผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์
 • โครงการ Development of pharmacological strategies for management of hypertension Project
 • โครงการ Prison health สุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำ
 • โครงการ Strengthening Hypertension Management programme in Primary Care, Thailand
 • ASEAN Infectious Disease Response E-Government Cloud System Establishment Feasibility Study Service
 • Thai-UK World-Class University Consortium Catalyst Grant
 • Strengthening Global Cardiovascular Health Systems- Phase Two
 • โครงการ สำรวจแหล่งจำหน่าย พฤติกรรมและผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างพื้นที่ ที่มีการควบคุมและไม่มีการควบคุมด้วย พระราชกฤษฎีกา กำหนดท้องถิ่นงดอนุญาติให้ตั้งสถานบริการ
 • โครงการ Global Health and Chronic Conditions Research Group
 • โครงการ การจัดทำรายงานประเมินสถานะข้อมูล มาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิชาชีพ และสาขาเฉพาะทางที่สภาวิชาชีพรับรอง ภายใต้โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศและแพลทฟอร์มการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสภาวิชาชีพกับกระทรวงสาธารณสุข

Processing…

Grants
 • โครงการ วิจัยกัญชาทางการแพทย์เพื่อศึกษาประสิทธิผลและผลกระทบของผลิตภัณฑ์กัญชาทางการแพทย์
 • โครงการ Development of pharmacological strategies for management of hypertension Project
 • โครงการ Prison health สุขภาพผู้ต้องขังในเรือนจำ
 • โครงการ Strengthening Hypertension Management programme in Primary Care, Thailand
 • ASEAN Infectious Disease Response E-Government Cloud System Establishment Feasibility Study Service
 • Thai-UK World-Class University Consortium Catalyst Grant
 • Strengthening Global Cardiovascular Health Systems- Phase Two
 • โครงการ สำรวจแหล่งจำหน่าย พฤติกรรมและผลกระทบจากการดื่มแอลกอฮอล์ระหว่างพื้นที่ ที่มีการควบคุมและไม่มีการควบคุมด้วย พระราชกฤษฎีกา กำหนดท้องถิ่นงดอนุญาติให้ตั้งสถานบริการ
 • โครงการ Global Health and Chronic Conditions Research Group
 • โครงการ การจัดทำรายงานประเมินสถานะข้อมูล มาตรฐานกำหนดตำแหน่งวิชาชีพ และสาขาเฉพาะทางที่สภาวิชาชีพรับรอง ภายใต้โครงการการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศและแพลทฟอร์มการแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสภาวิชาชีพกับกระทรวงสาธารณสุข
Awards

Processing…