ขอเชิญบุคคลากรทางการแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการ  Strengthening hypertension management program in primary care, Thailand เข้าสู่ระบบสมาชิกได้ที่นี่