อาหารพื้นเมืองสำหรับผู้ป่วยโรคไต เมนู “แก๋งตูนใส่ป๋าหลิม’

ผู้เขียน กันต์นธีร์ ตาคำ นักโภชนาการCDT.

ติดตามบทความอื่นๆ ได้ที่ https://w2.med.cmu.ac.th/suandok-variety/