สื่อสังคมออนไลน์เปลี่ยนโลก และอาจเปลี่ยนชีวิตคุณ!!!!!

ปัจจุบันสื่อสังคมออนไลน์ (Social media หรือ Social Network) ไม่ว่าจะเป็น Facebook, Line, Twitter, Google+, Instagram, YouTube และอื่น ๆ กำลังเข้ามามีบทบาทสำคัญในวงกว้างต่อระบบการสื่อสาร ทำให้เราสามารถเชื่อมต่อความสัมพันธ์กันอย่างกว้างขวาง ไม่จำกัดเวลา สถานที่และอุปกรณ์ นำพาให้พี่น้องเพื่อนฝูงญาติสนิทมิตรสหายมาพบปะเจอะเจอกัน ทำให้คนที่ไม่ชอบหรือไม่รู้จักการใช้สมาร์ทโฟนหันกลับมาเห็นความสำคัญของการใช้อุปกรณ์ประเภทนี้มากขึ้น อาจเรียกได้ว่าสื่อสังคมออนไลน์ได้ก้าวเข้ามาเปลี่ยนโลกแห่งการสื่อสารใบนี้เลยทีเดียว

แต่หากเราไม่หลงไหลมัวเมากับข้อดีเหล่านี้มากจนเกินไป เราจะมองเห็นด้านมืดที่คนส่วนใหญ่อาจมองข้าม และหากต้องตอบคำถามเหล่านี้ เชื่อว่าหลายคนอาจตอบว่า “เคย”

  • เคยรับคนที่ไม่เคยรู้จักหรือเห็นหน้ากันมาก่อน มาเป็นเพื่อนใน social media ของท่านหรือไม่
  • เคย Check in เมื่อเดินทางไปไหนมาไหน ทั้งที่บ้าน ที่ทำงาน หรือสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ บ้างหรือไม่
  • เคยแชร์สถานะ (Status) ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว แบบสาธารณะ (public) หรือไม่
  • เคยแชร์ความรู้สึก รูปภาพกิจกรรมส่วนตัว การทำงานหรือข้าวของเครื่องใช้ เช่น รถ นาฬิกา กระเป๋า ฯลฯ หรือไม่
  • เคยได้รับไฟล์แชร์จากผู้อื่น รวมทั้งติดตั้ง Application เสริมหรือไม่
  • เคยเพิ่มรายการเสริม (item) จากการเล่นเกมส์ในสื่อสังคมออนไลน์ หรือไม่
  • เคยแชร์ทัศนคติด้านลบที่มีต่อองค์กร สู่บุคคลภายนอกองค์กรหรือไม่

คำตอบจากคำถามข้างต้นอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงปลอดภัย และภาพลักษณ์ส่วนบุคคลรวมถึงองค์กรทั้งสิ้น

  • ท่านอาจรับมิจฉาชีพเข้ามาเป็นเพื่อนจากการรับเพื่อนโดยขาดการไตร่ตรองมิจฉาชีพเหล่านี้จะอาศัยข้อมูลการแชร์สถานะ ความรู้สึก ภาพกิจกรรมส่วนตัว การทำงาน ข้าวของเครื่องใช้ และการ check in ต่าง ๆ มาเชื่อมโยงวิเคราะห์หาพฤติกรรมเกี่ยวกับ รสนิยม ฐานะ ทรัพย์สิน ที่อยู่ และเส้นทางการเดินทางหรือเวลาที่อยู่ในสถานที่ต่าง ๆ ของท่าน เพื่อหาวิธีการเข้าถึงตัว หรือประสงค์ต่อร่างกาย บุคคลและทรัพย์สินอันเป็นที่รักของท่าน
  • ท่านอาจติดไวรัสจากการรับไฟล์และติดตั้ง application เสริมที่เหล่ามิจฉาชีพทำขึ้น ทั้งในโทรศัพท์มือถือ และคอมพิวเตอร์ส่วนตัว รวมถึงคอมพิวเตอร์ขององค์กร
  • ท่านอาจได้รับใบแจ้งหนี้ก้อนโต จากบริษัทผู้ให้บริการบัตรเครดิต หรือผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือจากการสั่งซื้อรายการเสริม (item) จากการเล่นเกมส์ออนไลน์โดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์
  • ท่านอาจได้รับการภาคทันฑ์หรือให้ออกจากงาน ในฐานะผู้นำข้อมูลกิจการ ความลับ หรือทัศนคติด้านลบที่ต่อองค์กรสู่บุคคลภายนอก

เราไม่อาจทราบได้เลยว่า เรื่องเลวร้ายเหล่านี้ จะเข้ามาถึงตัวเมื่อไหร่ ดังนั้นเพื่อเป็นการตัดไฟแต่ต้นลม จึงควรระมัดระวัง พิจารณาอย่างรอบคอบ และใช้วิจารณญาณอย่างยิ่งในการทำกิจกรรมต่าง ๆ บนสื่อสังคมออนไลน์ดังข้อคำถามต่าง ๆ ข้างต้น รวมทั้งควรศึกษากฎระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ขององค์กร ที่บุคลากรต้องตระหนักและพึงปฏิบัติตาม ตลอดจนการศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว และควรเปลี่ยนรหัสผ่านในการเข้าใช้งาน social media อยู่เสมอ

ในส่วนขององค์กรที่มีความเสี่ยงต่อความมั่นคงปลอดภัย รวมถึงภาพลักษณ์ขององค์กรจากคนภายนอก อันเนื่องมาจากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของบุคลากรที่อาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ทั้งนี้สังคมออนไลน์ก็ไม่ต่างจากสังคมของโลกความเป็นจริง ที่มีทั้งคนดี คนไม่ดี มีข่าวลับ ข่าวลวง มีสิ่งยั่วยุ มอมเมา อีกทั้งการแพร่กระจายของข้อมูลข่าวสารเป็นไปในวงกว้างอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งข่าวสารในด้านลบ ซึ่งหากมันเกิดขึ้นกับองค์กรของเราแล้วคงเป็นเรื่องยากที่แก้ไข จึงทำให้ปัจจุบันมีองค์กรหลายแห่งเริ่มหันมาสนใจในการวางกรอบแนวทางด้านสื่อสังคมออนไลน์ให้กับบุคลากรในองค์กรถือปฏิบัติ เพื่อให้ตระหนักถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งใช้สื่อสังคมออนไลน์อย่างมีความสุขและปลอดภัย…