MAHIDOL VIRTUAL RUN 2020

MAHIDOL VIRTUAL RUN 2020
#MahidolVirtualRun2020
#วิ่งเพื่อพลานามัยแล้วยังได้กุศล
🏃‍♀️กติกาการร่วมกิจกรรม
– Solo: ชาย หญิง ระยะวิ่งหรือเดิน 46.46 กิโลเมตร สะสมระยะทางราบ ทางเทรล หรือบนสายพาน – Team of 5: ทีมชาย ทีมหญิง ทีมผสม ระยะวิ่งหรือเดิน 232.3 กิโลเมตร สะสมระยะทางราบ ทางเทรล หรือบนสายพาน
🏃‍♀️ช่วงเวลารับสมัคร วันที่ 1 กันยายน 2563 (9:09 น) ถึงวันที่ 1 ตุลาคม 2563 (23.59 น)
🏃‍♀️ช่องทางการสมัคร https://isuandok.med.cmu.ac.th/running
🏃‍♀️ช่วงวันวิ่งหรือเดินสะสมระยะ วันที่ 9 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 9 ตุลาคม 2563
📦วันที่เริ่มจัดส่งของที่ระลึก 24 กันยายน 2563
🎉วันที่ประกาศผลผู้สะสมระยะได้สูงสุดและจัดส่งของที่ระลึก 11 ตุลาคม 2563
💰ค่าสมัครและรายละเอียดของที่ระลึก
Package A: E-BIB, E-Certificate, Medal, Mask Solo: 450 บาท Team of 5: 2000 บาท
Package B: E-BIB, E-Certificate Solo: 300 บาท Team of 5: 1500 บาท
🎎รางวัลพิเศษ TOP 5: สะสมระยะเดินหรือวิ่งได้สูงสุด
Solo: ชาย หญิง Team of 5: ทีมชาย ทีมหญิง ทีมผสม