มช. ต้อนรับProfessor Steven Edwards, Professor of Biochemistry จาก University of Liverpool ประเทศอังกฤษ

31 มกราคม 2024
ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Professor Steven Edwards, Professor of Biochemistry, University of Liverpool และ Principle Fellow of the Higher Education Academy ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นทางวิชาการ พร้อมทั้งหารือความร่วมมือระหว่างทั้งสองมหาวิทยาลัย ในวันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2567 ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำทอง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ภาพข่าวจาก: เฟซบุ๊ก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่