ระบบจองห้องประชุม/ห้องเรียน NLC


 

 

 

 

 

 

 

 

สอบถามข้อสงสัย/การใช้งานเพิ่มเติม
ติดต่อ น.ส.ณิชนันทน์ เหมืองคำ  โทรศัพท์  35721

 

    

ระบบจองห้องศูนย์การเรียนรู้
ด้านควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
(IPC_Learning_Cente)

 

จองในระบบล่วงหน้า 3-7 วันทำการขึ้นไป
**กรณีเร่งด่วน โทร.053-935714,053-935724
หน่วยควบคุมและป้องกันโรคติเชื้อในโรงพยาบาล

 

ระบบยืม – คืนอุปกรณ์ โสตทัศนูปกรณ์