HOME

ประกาศ/เรื่องแจ้ง

การใส่และถอดชุดอุปกรณ์ป้องกัน แบบต่างๆ

การใส่และถอดชุดอุปกรณ์ป้องกัน แบบต่างๆ

 

SUANDOK VARIETY

ข่าวและกิจกรรม

หลักสูตรและการอบรม

เคล็ดไม่ลับของการทำงานให้สุดยอด Med CMU KM Day ครั้งที่1.

"เคล็ดไม่ลับของ การทำงานให้สุดยอด" บทความที่ได้รวบรวมแล [...]

ต้นแบบระบบเฝ้าระวัง COVID-19 โรงงานเชื่อมชุมชน

การพัฒนาการดูแลผู้ป่วยวิกฤต Covid-19 ของหอผู้ป่วยโรคปอด

การพัฒนาพยาบาลสำเร็จใหม่ “เก่ง ดี มีสุข” ด้วยแนวคิด 70:20:10 แบบยั่งยืน

แนวทางการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามเชียงใหม่ 2 (cohort ward)

วารสารสร้างเสริมสุขภาพ ฉบับที่ 2 ปี 2562

การตรวจเต้านมด้วยตนเอง

วารสาร / E-book

วารสารพยาบาลสวนดอก
ฉบับที่ 2 ปี 2563

DOWNLOAD HERE

วารสารสร้างเสริมสุขภาพ
ฉบับที่ 1 ปี 2562

DOWNLOAD More

การดูแลผู้สูงวัยให้ปลอดภัยจากการหกล้ม (E-book)

โภชนาการสำหรับผู้สูงอายุ

 

Clinical Practice Guideline for Traumatic brain injury ปี 2562

Clinical Practice Guideline
for Diabetes 2017

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทย์ มช. Fb:ฝ่ายการพยาบาล QrCode Web ฝ่ายการฯ