หน้าหลัก

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก

  • All
  • ข่าว
  • ข่าวการบริจาค
  • ออกหน่วยแพทย์

ข่าวการบริจาค

ศ.(เชี่ยวชาญ​พิเศษ)​ นพ.บรร​ณ​กิจ​ โ​ล​จ​นาภิวัฒน์​ คณบ [...]

ข่าวการบริจาค

ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต เลขาธิการมูลนิธิขาเทียมในสม [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศา [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์ รองคณบดี​คณะ​แพทยศาสต​ร์​ มช [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.พญ.ภัทราพร ตาเจริญเมือง อาจารย์ประจำหน่วยโรคระบบการห [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.ดร.นพ.ดำเนินสันต์ พฤกษากร ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ [...]

ข่าวการบริจาค

รศ.พญ.กรรณิการ์ รุ่งโรจน์วัฒนศิริ หัวหน้าภาควิชาโสต ศอ [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. รับมอบ [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.เศรษฐพงศ์ บุญศรี รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนคร [...]

ข่าวการบริจาค

ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนค [...]

ออกหน่วยแพทย์ 2566

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มช. นำทีมโดย นพ.ณั [...]

ออกหน่วยแพทย์ 2566

เมื่อวันที่ 2 และ วันที่ 15 กันยายน 2566 มูลนิธิโรงพยาบ [...]