ติดต่อมูลนิธิ

Home

ติดต่อมูลนิธิฯ

ติดต่อมูลนิธิฯ

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

► ห้องศาลาใต้ร่มพระบารมี การให้ไม่สิ้นสุด
☎ เบอร์โทรศัพท์ 053-938400 และ 053-936000

► ชั้น 1 โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
☎ เบอร์โทรศัพท์ 053-938800

► ชั้น 1 สำนักงานมูลนิธิฯ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
☎ เบอร์โทรศัพท์ 053-934811 และ 053-934812

 

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เลขที่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

โทรสาร : 053-938813
Email : sdmed.cmu@gmail.com
Line ID : @sdmed
Facebook : @PR.SuanDokCMU