ร่วมบริจาค

Home

ร่วมบริจาค

ช่องทางการรับบริจาค

มูลนิธิ รพ.สวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์ อาพาธ

มูลนิธิ รพ.สวนดอก เพื่อผู้ป่วยยากไร้

มูลนิธิ รพ.สวนดอก คณะแพทย์ มช.

มูลนิธิ รพ.สวนดอก คณะแพทย์ มช.

( ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุฯ )

การส่งหลักฐานการบริจาคสมทบทุน

เมื่อท่านได้ทำการบริจาคผ่านธนาคาร หรือ Application บน Smartphone แล้ว กรุณาส่งสำเนาใบนำฝากหรือหลักฐานการโอนเงิน ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก พร้อมชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้ชัดเจน โดยส่งหลักฐานการบริจาคผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ (เลือกเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)
1. โทรสาร. 053-934813
2. email : sdmed.cmu@gmail.com
3. Line ID : @sdmed

เมื่อทางมูลนิธิได้รับเอกสารหลักฐานการโอนเงินแล้วจะดำเนินการออกใบเสร็จและใบอนุโมทนาบัตร และจะจัดส่งเอกสารใบเสร็จและใบอนุโมทนาบัตรให้ท่านทางไปรษณีย์ต่อไป