ตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ

Home

ตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ

ตราสัญลักษณ์ของมูลนิธิฯ

เครื่องหมายของมูลนิธินี้ เป็นรูปวงกลม 2 วงซ้อนกัน วงนอกมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 ซม. วงในมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 ซม. กลางวงกลมเป็นรูป “งูพันคบเพลิง” ระหว่างวงกลมนอกและวงกลมในมีอักษรภาษาไทยคำว่า “คณะแพทยศาสตร์” อยู่ด้านบน ส่วนด้านล่างมีอักษรคำว่า “มูลนิธิ รพ.สวนดอก”