โครงการของมูลนิธิ

โครงการที่มูลนิธิให้ความช่วยเหลือ

โรงพยาบาลสงฆ์

1 พฤษภาคม

ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญด้วยการบริจาคได้ที่ โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5393 8800 กรณีโอนเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี “มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์อาพาธ” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ เลขที่บัญชี 566-4-95594-8

READ MORE
โครงการที่มูลนิธิให้ความช่วยเหลือ

สวนดอกร้อยดวงใจ

1 พฤษภาคม

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ด้วยการบริจาคทุนทรัพย์ได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โทร. 053-938400 หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ ชื่อบัญชี “มูลนิธิ รพ.สวนดอก เพื่อผู้ป่วยยากไร้” เลขที่บัญชี 566-4-95596-4

READ MORE
โครงการที่มูลนิธิให้ความช่วยเหลือ

ผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย

1 พฤษภาคม

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ด้วยการบริจาคทุนทรัพย์ได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โทร. 053-938400 หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ ชื่อบัญชี “มูลนิธิ รพ.สวนดอก คณะแพทย์ มช.” เลขที่บัญชี 566-4-04844-0

READ MORE
โครงการที่มูลนิธิให้ความช่วยเหลือ

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับกลุ่มประชาอาสา

1 พฤษภาคม

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ด้วยการบริจาคทุนทรัพย์ได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โทร. 053-938400 หรือ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ ชื่อบัญชี “มูลนิธิ รพ.สวนดอก คณะแพทย์ มช.” เลขที่บัญชี 566-4-04844-0

READ MORE