ผู้ป่วยยากไร้

mis57

01 พฤษภาคม 2019

ไม่มีความเห็น

คณะแพทย์ มช. จัดสวนดอกร้อยดวงใจ ประจำปี 2561
ระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ในภาคเหนือ

 

          คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “สวนดอกร้อยดวงใจ…เพื่อผู้ป่วยยากไร้” ประจำปี 2561 ระดมเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ สมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่

 

          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า “โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลระดับตติยภูมิที่มีขนาดใหญ่และรองรับผู้ป่วยจาก 17 จังหวัดภาคเหนือ มีจำนวนเตียงให้บริการ 1,400 เตียง ให้การบริการรักษาผู้ป่วยทุกเชื้อชาติศาสนาด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ในระดับมาตรฐานสากล โดยในปี 2560 มีผู้ป่วยเข้ารับการรักษา จำนวนกว่า 1,480,239 ราย ซึ่งผู้ป่วยส่วนมากที่เข้ามารับบริการเป็นผู้ป่วยที่มีฐานะยากจนและมีรายได้น้อย แม้ว่าจะมีโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ 30 บาทรักษาทุกโรค(บัตรทอง)ของรัฐบาลรองรับ แต่ยังไม่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่ผู้ป่วยต้องรับภาระในการรักษาการเจ็บป่วยแต่ละครั้ง ซึ่งในแต่ละปีจะมีผู้ป่วยทั้งที่มีสิทธิ์บัตรและไม่มีสิทธิบัตรมารับการตรวจรักษาจำนวนมาก ส่งผลให้โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายส่วนเกินที่เกิดขึ้นทั้งหมดปีละกว่า 100 ล้านบาท”

 

          ผศ.นพ.วิชัย ชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ในขณะนั้น เปิดเผยว่า “ในแต่ละปี โรงพยาบาลใช้งบประมาณกว่า 100 ล้านบาทและเพิ่มขึ้น 10 เปอร์เซ็นต์ ในทุก ๆ ปี ในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ ที่เข้ามารับการรักษาในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จากสถิติเมื่อปี2560 งานสังคมสงเคราะห์ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ได้ใช้เงินในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้กว่า 40 ล้านบาท เพื่อช่วยผู้ป่วยไม่มีสัญชาติ,ไม่มีสิทธิบัตร,ไม่มีญาติ 30 ล้านบาท รวมถึงผู้ป่วยยากไร้ที่ต้องผ่าตัดปลูกถ่ายตับบางรายต้องใช้ยาตลอดชีวิตและต้องใช้เงินในการผ่าตัดถึง 10 ล้านบาท ทางโรงพยาบาลต้องให้ความช่วยเหลือด้วยมนุษยธรรม เราต้องช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งที่มีสิทธิบัตรและไม่มีสิทธิบัตรโดยไม่แบ่งเชื้อชาติ หากผู้ป่วยไม่ได้รับการรักษาผู้ป่วยต้องเสียชีวิตอย่างแน่นอน โรงพยาบาลต้องแบกรับภาระในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ค่อนข้างเยอะเราใช้เงินจากมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก และทุนราชสมาทรแล้วก็ยังไม่เพียงพอ ต้องนำเงินของโรงพยาบาลเข้าไปสมทบ ซึ่งในส่วนนี้จริง ๆ แล้วเงินโรงพยาบาลต้องนำไปซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์และจ้างบุคลากรทางการแพทย์ ในปีนี้เราจึงต้องช่วยกันระดมทุนในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ให้มากที่สุด หากมูลนิธิฯได้รับเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศก็จะได้แบ่งเบาภาระของโรงพยาบาลในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ได้ และโรงพยาบาลก็จะได้พัฒนาด้านเทคโนโลยีในด้านการแพทย์เพื่อการรักษาผู้ป่วยต่อไป”

 

 

          ศ.นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต่อว่า “เนื่องในวันมหิดล ประจำปี 2561 นี้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดกิจกรรม” สวนดอกร้อยดวงใจ ครั้งที่ 11” ขึ้น และใช้ชื่อว่า “สวนดอกร้อยดวงใจ..เพื่อผู้ป่วยยากไร้”เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย” และระดมเงินบริจาคจากผู้มีจิตกุศลทั่วประเทศสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ที่ยังรอคอยความช่วยเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก โดยในปีนี้เราได้จัดให้มีกิจกรรมตลอดทั้งปี ในวันที่ 28 กันยายน 25621 ได้จัดคอนเสิร์ตการกุศล “สวนดอกร้อยดวงใจ เพื่อผู้ป่วยยากไร้” ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากศิลปินเพลงชื่อดังวงพิงค์แพนเตอร์ The Hot Pepper Singers และวง 3 วิ ที่จะนำบทเพลงอมตะมาขับร้อง”

 

 

          มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือผู้ป่วยยากไร้ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ ด้วยการบริจาคทุนทรัพย์ได้ที่มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก โทร. 053-938400 ในวัน เวลา ตามราชการ เว้นวันหยุดและวันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มช. โทร.053-935672 กรณีโอนเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่ ชื่อบัญชี มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก เพื่อผู้ป่วยยากไร้ เลขที่บัญชี 566-4-95596-4 (ใบเสร็จสามารถลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า)

ร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่

 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่
ชื่อบัญชี “มูลนิธิ รพ.สวนดอก เพื่อผู้ป่วยยากไร้” เลขที่บัญชี 566-4-95596-4 (ใบเสร็จสามารถลดหย่อนภาษีได้) หรือ เปิด Application ของธนาคารบนมือถือของท่าน แล้วสแกนที่ QR-code ด้านล่าง

 

 

 

การส่งหลักฐานการบริจาคสมทบทุน

เมื่อท่านได้ทำการบริจาคผ่านธนาคาร หรือ Application บน Smartphone แล้ว กรุณาส่งสำเนาใบนำฝากหรือหลักฐานการโอนเงิน ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก พร้อมชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้ชัดเจน โดยส่งหลักฐานการบริจาคผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ (เลือกเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)
1. โทรสาร. 053-934813
2. email : sdmed.cmu@gmail.com
3. Line ID : 0956797775 คลิกเพิ่มเพื่อนได้ที่นี่

เมื่อทางมูลนิธิได้รับเอกสารหลักฐานการโอนเงินแล้วจะดำเนินการออกใบเสร็จและใบอนุโมทนาบัตร และจะจัดส่งเอกสารใบเสร็จและใบอนุโมทนาบัตรให้ท่านทางไปรษณีย์ต่อไป