ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับกลุ่มประชาอาสา

mis57

01 พฤษภาคม 2019

ไม่มีความเห็น

Home โครงการที่มูลนิธิให้ความช่วยเหลือ

ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับกลุ่มประชาอาสา

 

 

มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จัดเตรียมเอกสาร เวชภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งประสานงานในการจัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิ พอ.สว. เพื่อดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร

 

สรุปกิจกรรมโครงการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิ พอ.สว. ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนกรกฎาคม 2561

 

          มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่จัดเตรียมเอกสาร เวชภัณฑ์ต่าง ๆ รวมทั้งประสานงานในการจัดกิจกรรมออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่มูลนิธิ พอ.สว. เพื่อดูแลสุขภาพแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ถึง เดือนกรกฎาคม 2561 สรุปการดำเนินงานได้ดังนี้

บ้านห้วยหมากเลี่ยม ม.9 ต.ม่อนปิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

3 ก.พ. 2561

จำนวน 297 ราย

บ้านแม่สายป่าเมี่ยง ม.7 ต.โหล่งขอด อ.พร้าว จ.เชียงใหม่

17 ก.พ. 256

จำนวน 72 ราย

บ้านดอยเวียง ม.18 ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ จ.เชียงใหม่

10 มี.ค. 2561

จำนวน 91 ราย

บ้านเมโลเด ม.10 ต.สบโขง อ.อมก๋อย จ.เชียงใหม่

24 มี.ค. 2561

จำนวน 89 ราย

บ้านแม่แมม ม.9 ต.ป๋าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

12 พ.ค. 2561

จำนวน 77 ราย

บ้านห้วยป่ากล้วย ม.11 ต.แม่นาวาง อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

26 พ.ค. 2561

จำนวน 109 ราย

บ้านขุนป๋วย ม.3 ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

9 มิ.ย. 2561

จำนวน 71 ราย

บ้านฮ้วยป่าฮ้อม ม.5 ต.ทุ่งข้าวพวง อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่

23 มิ.ย. 2561

จำนวน 137 ราย

บ้านปางปอย ม.9 ต.แม่ดะ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

4 ก.ค. 2561

จำนวน 116 ราย

บ้านห้วยหมากเลี่ยม ม.9 ต.ม่อนปิน อ.ฝาง จ.เชียงใหม่

3 ก.พ. 2561

จำนวน 297 ราย

บ้านดอยแอด ม.12 ต.นาคือรอ อ.ฮอด จ.เชียงใหม่

18 ก.ค. 2561

จำนวน 61 ราย

รูปภาพประกอบ

ร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่

 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่
ชื่อบัญชี “มูลนิธิ รพ.สวนดอก คณะแพทย์ มช.” เลขที่บัญชี 566-4-04844-0 (ใบเสร็จสามารถลดหย่อนภาษีได้) หรือ เปิด Application ของธนาคารบนมือถือของท่าน แล้วสแกนที่ QR-code ด้านล่าง

 

 

การส่งหลักฐานการบริจาคสมทบทุน

เมื่อท่านได้ทำการบริจาคผ่านธนาคาร หรือ Application บน Smartphone แล้ว กรุณาส่งสำเนาใบนำฝากหรือหลักฐานการโอนเงิน ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก พร้อมชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้ชัดเจน โดยส่งหลักฐานการบริจาคผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ (เลือกเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)
1. โทรสาร. 053-934813
2. email : sdmed.cmu@gmail.com
3. Line ID : 0956797775 คลิกเพิ่มเพื่อนได้ที่นี่

เมื่อทางมูลนิธิได้รับเอกสารหลักฐานการโอนเงินแล้วจะดำเนินการออกใบเสร็จและใบอนุโมทนาบัตร และจะจัดส่งเอกสารใบเสร็จและใบอนุโมทนาบัตรให้ท่านทางไปรษณีย์ต่อไป