ช่องทางการรับบริจาค

“มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอกเป็นองค์การสาธารณกุศล ลำดับที่ 531 ตามประกาศกระทรวงการคลัง”

 

บริจาคด้วยตัวเอง

  1. ห้องศาลาใต้ร่มพระบารมี การให้…ไม่สิ้นสุด ชั้น 1 อาคารสุจิณฺโณ
    » วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. เว้นวันหยุด และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  2. ชั้น 1 โรงพยาบาลสงฆ์แห่งโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
    » วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30 น. – 16.30 น.
    » วันหยุด และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 08.30 น. – 16.30 น.

 

บริจาคผ่านบัญชีธนาคาร
ท่านสามารถบริจาคเป็นเงินสด บัตรเครดิต หรือเช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY โดยสั่งจ่ายในนาม “มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก”

ธนาคารไทยพาณิชย์
– ชื่อบัญชี “มูลนิธิ รพ.สวนดอก คณะแพทย์ มช.” เลขที่บัญชี 566-4-04844-0
– ชื่อบัญชี “มูลนิธิ รพ.สวนดอก เพื่อพระภิกษุสงฆ์ อาพาธ” เลขที่บัญชี 566-4-95594-8
– ชื่อบัญชี “มูลนิธิ รพ.สวนดอก เพื่อผู้ป่วยยากไร้” เลขที่บัญชี 566-4-95596-4
ชื่อบัญชี มูลนิธิ รพ.สวนดอก เพื่อจัดซื้อโลงศพเลขที่บัญชี 566-4-95595-6
ชื่อบัญชี “โครงการปรับปรุงอาคารผู้ป่วยสุจิณโณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่” เลขที่บัญชี 424-0-45567-9


การส่งหลักฐานการบริจาคสมทบทุน

เมื่อท่านได้ทำการบริจาคผ่านธนาคาร หรือ Application บน Smartphone แล้ว กรุณาส่ง สำเนาใบนำฝากหรือหลักฐานการโอนเงินให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก พร้อมชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้ชัดเจน โดยส่งหลักฐานการบริจาคผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ (เลือกเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)
1. โทรสาร.053-934813
2. Email sdmed.cmu@gmail.com
3. Line ID : @sdmed

ใบเสร็จของมูลนิธิโรงพยบาลสวนดอก สามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า และสามารถออกใบเสร็จให้ท่านได้ที่ยอดเงินบริจาคในอัตราตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป

เมื่อทางมูลนิธิฯได้รับเอกสารหลักฐานการโอนเงินบริจาคของท่านแล้ว จะดำเนินการออกใบเสร็จพร้อมใบอนุโมทนาบัตร และจะจัดส่งเอกสารให้ท่านผ่านทางไปรษณีย์ต่อไป