ผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย

mis57

01 พฤษภาคม 2019

ไม่มีความเห็น

Home โครงการที่มูลนิธิให้ความช่วยเหลือ

ผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย

โครงการสวนดอกร้อยดวงใจ…เพื่อผู้ป่วยประคับประคองและระยะท้าย

 

          ศูนย์การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและผู้ป่วยระยะท้าย คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเพื่อให้การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแบบประคับประคอง ซึ่งประกอบไปด้วยหอผู้ป่วยระยะท้าย ระบบการดูแลประสานงานผู้ป่วยแต่ละส่วนอย่างไร้รอยต่อ ธนาคารอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ จะช่วยให้การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายเป็นไปอย่างครอบคลุมเป็นองค์รวม

        

โลกยุคปัจจุบัน ได้กลายเป็นสังคมเมืองประกอบกับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ มีผลทำให้อุบัติการณ์ของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังเพิ่มขึ้นอย่างมาก โรคกลุ่มนี้เป็นโรคที่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ รูปแบบการดูแลผู้ป่วยจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนไปตามบริบทของผู้ป่วยที่แตกต่างจากผู้ป่วยทั่วไป การดูแลรักษาแบบประคับประคอง (Palliative Care) ที่มุ่งเน้นการดูแลผู้ป่วยให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม จึงเข้ามามีบทบาทและจะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้ จากสถิติที่ผ่านมา พบว่าโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่มีผู้ป่วยที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลแบบประคับประคองจำนวนมากถึงปีละ 28,000 – 30,000 คน ในจำนวนดังกล่าว มีผู้ป่วยที่อยู่ในระยะท้ายอยู่ถึง 10 – 20 %

 

โครงการธนาคารอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

 

          ผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองในระยะท้ายของชีวิตกลุ่มนี้มีปัญหาและอุปสรรคสำคัญส่วนหนึ่ง คือ มีรายได้น้อย ไม่เพียงพอต่อการซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ได้ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงได้จัดให้มีโครงการธนาคารอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ขึ้นโดยใช้วิธีการระดมทุนบริจาค โดยมีอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจชนิดภายนอก เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 3 ลิตรและ 5 ลิตร เตียงพร้อมที่นอน (ไฟเบอร์ / เหล็ก /ไฟฟ้า) เครื่องวัดออกซิเจนในเลือด เครื่องดูดเสมหะ ที่นอนลม ล้อเข็น และอุปกรณ์ช่วยเดิน ให้ผู้ป่วยได้ยืมเครื่องมือทางการแพทย์ไปใช้ที่บ้านเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ป่วยรวมถึงญาติผู้ป่วย เมื่อผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น หรือเสร็จสิ้นการใช้งาน ญาติจะเป็นผู้นำเครื่องมือหรืออุปกรณ์กลับมาคืน พร้อมรับเงินมัดจำที่วางไว้ตามแนวทางที่ทางศูนย์ได้กำหนดไว้ต่อไป

 

ร่วมบริจาคสมทบทุนได้ที่

 

 

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขาคณะแพทยศาสตร์ เชียงใหม่
ชื่อบัญชี “มูลนิธิ รพ.สวนดอก คณะแพทย์ มช.” เลขที่บัญชี 566-4-04844-0 (ใบเสร็จสามารถลดหย่อนภาษีได้) หรือ เปิด Application ของธนาคารบนมือถือของท่าน แล้วสแกนที่ QR-code ด้านล่าง

 

 

การส่งหลักฐานการบริจาคสมทบทุน

เมื่อท่านได้ทำการบริจาคผ่านธนาคาร หรือ Application บน Smartphone แล้ว กรุณาส่งสำเนาใบนำฝากหรือหลักฐานการโอนเงิน ให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก พร้อมชื่อ-นามสกุล, ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อให้ชัดเจน โดยส่งหลักฐานการบริจาคผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ (เลือกเพียงช่องทางใดช่องทางหนึ่ง)
1. โทรสาร. 053-934813
2. email : sdmed.cmu@gmail.com
3. Line ID : 0956797775 คลิกเพิ่มเพื่อนได้ที่นี่

เมื่อทางมูลนิธิได้รับเอกสารหลักฐานการโอนเงินแล้วจะดำเนินการออกใบเสร็จและใบอนุโมทนาบัตร และจะจัดส่งเอกสารใบเสร็จและใบอนุโมทนาบัตรให้ท่านทางไปรษณีย์ต่อไป