ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรพ.มหาราชฯเรื่องแนวทางปฏิบัติเมื่อรับผู้ป่วยที่สงสัยโรคฝีดาษวานร (Monkey pox/Mpox) วันที่ 16 ตค66

ประกาศรพมหาราชฯเรื่องแนวทางปฏิบัติเมื่อรับผู้ป่วยที่สงส […]

โรคฝีดาษลิง

หน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อฯ ฝ่ายการพยาบาล ขอประชา [...]

กระตุ้นการเฝ้าระวังโรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก

โรคติดเชื้อไวรัสมาร์บวร์ก (Marburg) ข้อมูลจาก ฝ่ายปฏิบั [...]

ติดตามสถานการณ์ไข้หวัดนกกัมพูชา 2566

View Fullscreen

ประกวด Hand Hygiene 2023

มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเรา... สอบถามเพิ่มเติม หน่วยควบคุ [...]

กิจกรรม

โครงการระบาดสัญจร โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร

ทีมระบาดวิทยา หน่วยควบคุมและป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบ [...]

Update in infection control 2023

กิจกรรมวิชาการในหัวข้อ "Update in Infection Control 202 [...]

การนำเสนอผลการฝึกปฏิบัติ นศ.ปริญญาโท 2566

เข้าร่วมการฟังบรรยายและให้ข้อเสนอแนะ การนำเสนอผลการฝึกป [...]

IC Forum 2023

เข้าร่วมนำเสนอผลงาน เรื่อง การพัฒนาโปรแกรมการเฝ้าระวังผ [...]

ชมรม Dance for health

https://w2.med.cmu.ac.th/icc/wp-content/uploads/2023/01 [...]

การเตรียมพร้อมรับการดูแลผู้ป่วยโรคอุบัติใหม่ อุบัติซ้ำ ในภาวะวิกฤต ประจำปี 2566

ทีมบุคลากรหน่วยควบคุมและป้องกันโรคติดเชื้อฯ ร่วมเป็นวิท [...]