การแต่งกายอนุรักษ์ล้านนาในงานประเพณีปีใหม่เมือง

การระบาดของ COVID 19 ในปีนี้ทำให้สิ่งที่เคยทำเคยปฏิบัติหลายอย่างต้องเปลี่ยนไป  เกิดวิถีการปฏิบัติ new normal หลายอย่างเพื่อลดโอกาสการติดเชื้อ  ปีนี้คงเป็นปีประวัติศาสตร์ที่ประเพณีปีใหม่เมืองซึ่งเป็นประเพณีสำคัญของชาวเหนือต้องงดการจัดกิจกรรม ในทุกปีคณะแพทยศาสตร์จะให้ความสำคัญกับกิจกรรมประเพณีปีใหม่เมือง นอกจากการแข่งขันทำลาบการประกวดการแต่งกายแบบอนุรักษ์ล้านนาก็เป็นอีกกิจกรรมที่ฝ่ายการพยาบาลสนับสนุนให้น้องที่ทุกวันต้องดูแลคนไข้ จับแต่เข็มฉีดยา ทำแผล ฯลฯ ได้มีโอกาสมาร่วมงาน และเพื่อไม่ให้พลาดการได้รับรางวัล ทีมแมวมอง (คุณป้าหัวหน้าผู้ช่วยพยาบาล) ที่มีประสบการณ์ทั้งเกณฑ์การตัดสิน การเลือกสีสันเครื่องแต่งกาย จึงช่วยกันไปคัดสรรคนหล่อคนสวยที่มีมากมายในฝ่ายการพยาบาล มาเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวด ด้วยความร่วมมือร่วมใจอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของน้องๆและทีมพี่เลี้ยงนางงามมืออาชีพ(พยาบาล/ผู้ช่วยพยาบาล) ในปี 2562 ที่ผ่านมารางวัลชนะเลิศก็เป็นของฝ่ายการพยาบาลอีกปี ซึ่งแม้รางวัลที่ได้จะไม่มากแต่เป็นรางวัลที่เราภาคภูมิใจ

​​​​​​เขียนโดย ดร.พรศิริ ใจสม