กองทุนพัฒนาคณะฯ

ศึกษาเพิ่มเติม

กองทุนหมอเจ้าฟ้า

ศึกษาเพิ่มเติม

ทุนคณะแพทยศาสตร์สู่ความเป็นเลิศ

ศึกษาเพิ่มเติม

ทุนศิษย์เก่าแพทย์เชียงใหม่

ศึกษาเพิ่มเติม

 

ขั้นตอนการสมัคร

Dowload เอกสาร

ขั้นตอนการเบิกเงินกองทุน

ช่องทางการสมัคร

(อยู่ระหว่างปรับปรุง)

ข่าวประชาสัมพันธ์