ก่อตั้งขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณแห่งองค์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก โดยได้นำพระสมัญญานาม “หมอเจ้าฟ้า” ที่ชาวเชียงใหม่ได้ทูลเกล้าฯ ถวายขณะเสด็จมาทรงงาน ณ โรงพยาบาลแมคคอร์มิค มาเป็นชื่อกองทุน โดยในปี พ.ศ.2527 ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา (พระอิสริยศักดิ์ เวลานั้น) เสด็จมาทรงเป็นองค์บรรยายพิเศษ เพื่อระดมเงินก่อตั้งกองทุน จนสามารถก่อตั้งทุนขึ้นเป็นผลสำเร็จ ในปี พ.ศ. 2528 และได้รับพระกรุณาธิคุณจาก ทรงรับกองทุนนี้ไว้ในพระอุปถัมภ์ ในปี พ.ศ. 2529

 

วัตุประสงค์ในการให้ทุน

  1. กองทุนหมอเจ้าฟ้า 1 สำหรับ อาจารย์แพทย์ ไปศึกษาฝึกอบรมต่างประเทศ
  2. กองทุนหมอเจ้าฟ้า 2 สำหรับ นักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ , ทันตยแพทยศาสตร์ , สัตวแพทยศาสตร์ , เภสัชศาสตร์ , พยาบาลศาสตร์ และ เทคนิคการแพทยศาสตร์ ทุนละ 36,000 บาท จำนวนทุนที่จัดสรรประมาณปีการศึกษาละ 40 ทุน